-ท่านนายกรัฐมนตรีจะมอบรางวัลความดีเลิศในการบริหารราชการในโอกาสวันราชการพลเรือน

ท่านนายกรัฐมนตรีนายนเรนทร์ โมดีจะมอบรางวัลความดีเลิศในการบริหารราชการในโอกาสวันราชการพลเรือนในกรุงนิวเดลีวันนี้ ท่านนายกรัฐมนตรีจะมอบรางวัลความดีเลิศของนายกรัฐมนตรีในการบริหารราชการแก่หน่วยงานระดับท้องถิ่นและรัฐบาลกลางและรัฐบาลประจำรัฐสำหรับการอนุวัติตามโครงการและนวัตกรรมอย่างเป็นผล

รางวัลนี้ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการรับรองและให้รางวัลสำหรับงานที่เด่นพิเศษและเชิงนวัตกรรมโดยรัฐบาลส่วนกลางและรัฐบาลประจำรัฐสำหรับสวัสดิการของประชาชนคนทั่วไป

เมื่อวานนี้นายราชนาถ ซิงห์รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยหลังจากทำพิธีเปิดงานการฉลองวันราชการราชการพลเรือนครั้งที่ 11 ในคำปราศรัยของท่านกล่าวว่าวิสัยทัศน์ของท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ที่การพัฒนาและการปกครองที่ดีและด้วยความช่วยเหลือของเทคโนโลยีข้าราชการพลเรือนสามารถปรับปรุงกลไกการให้การบริการให้ดียิ่งขึ้นได้