-รองประธานาธิบดีโมฮัมหมัด ฮามิด อันซารีแห่งอินเดียจะเดินทางไปเยือนประเทศอาร์มีเนียและโปแลนด์มีกำหนด 5 วันเริ่มจากวันที่ 24 เมษายน

รองประธานาธิบดีโมฮัมหมัดฮามิด อันซารีจะเริ่มการเดินทางเยือนประเทศ อาร์มีเนียและโปแลนด์จากวันจันทร์ระหว่างการเยือนนายอันซารีจะจัดการเจรจาหารือกับผู้นำระดับสูงของประเทศทั้งสองด้วยเรื่องต่างๆมากมายขณะแถลงต่อผู้สื่อข่าวในกรุงนิวเดลีเมื่อวันพฤหัสบดี พริตตี้ ซารัน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายตะวันออกกล่าวว่านี่เป็นการเยือนประเทศทั้ง 2 ครั้งแรกสุดโดยรองประธานาธิบดีอินเดียปลัดกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าการเยือนของนายอันซารีมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ฉันท์มิตรระหว่างประเทศทั้งสองและส่งเสริมและพัฒนาการร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนกันในเรื่องต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย