ศาลฎีกาอินเดีย ตัดสินทับสัตย์คำตัดสินของศาลสูงเดลีให้ลงโทษประหารชีวิตนักโทษคดีการข่มขืนและกระทำชำเรา นิรภัย; รัฐมนตรีกระทรวงกฎหมายเรียกคำตัดสินว่าเป็นชัยชนะของหลักนิติธรรม

ศาลฎีกาตัดสินทับสัตย์คำสตัดสินของศาลสูงเดลีเพื่อการลงโทษประหารชีวิตนักโทษ 4 คน คือ มูเกศ อักชัย ปวาน และวินัย ในคดีการข่มขืนกระทำชำเรา และฆ่า นิรภัย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2545  คณะผู้พิพากษานำโดยผู้พิพากษา ดีปัก มิสรา บันทึกคำตัดสินแยกสองฉบับ แต่เห็นพ้องกับคำพิพากษาในคดีดังกล่าวนี้ และให้ข้อสังเกตว่าคำให้การก่อนตายของผู้ได้รับเคราะห์นั้นเป็นไปตามความเป็นจริงโดยไม่มีข้อกังขา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีกังกล่าวข้างต้นส่งผลให้เกิดคลื่นสุนามิแห่งความตกตะลึงทั่วโลก  ศาลฯได้ยืนยันข้อเท็จจริงของศาลขั้นต้นและศาลสูงเดลีในคดีเดียวกันนี้

นายรวี ศังกร ปราสาท รัฐมนตรีกระทรวงกฎหมายกล่าวว่าคำพิพากษาของศาลฎีกาในคดีการข่มขืนกระทำชำเรา นิรภัย เป็นชัยชนะของหลักนิติธรรม