คลื่นความร้อนจัดกำลังพัดผ่านตลอดตอนเหนีอของอินเดีย

 ตลอดตอนเหนือของอินเดียยังคงประสบคลื่นความร้อนจัดต่อเนื่อง เมื่อวันอาทิตย์   อุณหภูมิสูงสุดในนครเดลีวัดได้ที่ 44.1 องศาเซลเซียส เป็นวันที่ร้อนที่สุดในฤดูร้อนนี้    อำเภอหิสาร์ในรัฐหริยานา  อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ที่ 45.4 องศาเซลเซียส สูงกว่าธรรมดาที่ 5 องศาฯ   ที่ อำเภอ ปาเตียลา รัฐปัญจาบ อุณหภูมิสูงสุด ที่ 43.6 องศาฯ

ในรัฐหิมาจัลประเทศ อุณหภูมิถึงระดับสูงสุดของฤดูกาลนี้ ที่อำเภอ อูนา ที่ 42.2 องศาฯ  อุณหภูมิตอนกลางวันในรัฐอุตตระขัณฑ์และรัฐชัมมู-กัศมีร์ สูงกว่าธรรมดา   ในรัฐอุตตระประเทศ อุณหภูมิสูงต่อเนื่องที่กว่า 45 องศาฯ ในส่วนต่างๆของรัฐ  และ ที่อำเภอ บันดา อุณหภูมิสุงสุดวัดได้ที่ 47.2 องศาฯ สูงกว่าปกติ 4 องศาฯโดยเฉลี่ย

อุณหภูมิสูงต่อเนื่องที่กว่า 45 องศาฯในเมืองอื่นๆ เช่น ฉานสี โอราย และ อัลลาหาบาด