รัฐมหาราษฎร์จะปล่อยน้ำ 2.54 ล้านคิวบิกเมตรจากแม่น้ำกฤษณะให้รัฐกรรณาฎกะเพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ำดื่มในรัฐ

นาย เอม บี ปติลมนตรีการะทรวงทรัพยากรน้ำเปิดเผยเรื่องนี้ในเมืองเบงกาลูรู วานนี้  ระหว่างการชี้แจงต่อสื่อมาลชน เขากล่าวว่า มุขมนตรีรัฐมหาราษฎร์ นายเดเนดรา ฟัดนาวิส เห็นพ้องที่จะปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำ กอยนา ติดตามมาจากการร้องขอจากมุขมนตรีรัฐกรรณาฎกะ นายสิททระเมียะ และนาย อนันต์ กุมารรัฐมนตรี ส่วนกลาง

รัฐกรรณาฎกะ กำลังได้รับผลกระทบจากภาวะฝนแล้งอย่างรุนแรงติดต่อเป็นปีที่สาม