คณะกรรมการเลือกตั้งได้เรียกประชุมทุกพรรคการเมืองในประเด็นเครื่องลงคะแนนเสียงอิเลคทรอนิกส์ (EVM)

คณะกรรมการเลือกตั้งได้เรียกประชุมทุกพรรคการเมืองในประเด็นเครื่องลงคะแนนเสียงอิเลคทรอนิกส์ (EVM) และการปฏิรูปการเลือกตั้งอื่นๆ ณ กรุงนิวเดลี วันนี้  ผู้นำพรรคการเมืองทั้งระดับประเทศและระดับรัฐได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

โดยในที่ประชุมวันนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะให้ความเชื่อมั่นกับทุกพรรคการเมืองว่าเครื่องลงคะแนนเสียงอิเลคทรอนิกส์จะปลอดภัยจากการเจาะหรือปรับแก้ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย