ศาลสถิตยุติธรรมระหว่างประเทศจัดการพิจารณาสาธารณะในคดีกุลภูษัณ ยาดัฟ วันนี้

วันนี้  ศาลสถิตยุติธรรมระหว่างประเทศจัดการพิจารณาสาธารณะในคดีกุลภูษัณ ยาดัฟ นายทหารเรืออินเดียนอกราชการ ที่ศาลทหารปากีสถานตัดสินลงโทษประหารชีวิต  อินเดียได้ริเริ่มการดำเนินคดีต่อปากีสถานในศาล วันจันทร์ที่แล้วและกล่าวว่าการลงโทษประหารชีวิตเป็นการฝ่าฝืนอนุสัญญาเจนีว่าว่าด้วยความสัมพัน์ด้านกงสุล  ภายหลังจากนั้น ในวันต่อมา ศาลสถิตยุติธรรมระหว่างประเทศได้ระงับการประหารชีวิต