กล่าวว่าการยึดหลักการทางศาสนาที่รุนแรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออินเดียอาจนำไปสู่การก่อการร้าย

นายราชนาถ สิงห์ รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเรียกการยึดหลักการทางศาสนาที่รุนแรง  ในรัฐภาคตะวันออกเฉียงเหนืออินเดียว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและกล่าวว่าหากไม่ยับยั้งทันเวลา อาจนำไปสู่การก่อการร้าย  เมื่อวานนี้  รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยทบทวนสถานการณ์ด้านความมั่นคงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับปลัดมหาดของรัฐและอธิบดีตำรวจของรัฐในภาคนี้