นายอรุณ เจตลี บอกกล่าวทหารบกให้ระมัดระวังตามแนวควบคุมชายแดนที่ไม่เป็นทางการ และให้การต่างตอบแทนอุบัติเหตุอย่างสมน้ำสมเนื้อ

นายอรุณ เจตลี รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมร้องขอให้ทหารอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมเพื่อให้การต่างตอบแทนอุบัติเหตุใดๆจากข้ามชายแดนอย่างสมน้ำสมเนื้อ

ระหว่างการทบทวนสถานการณ์ด้านความมั่นคงในรัฐชัมมู-กัศมีร์ ณ การประชุมระดับสูงในเมืองศรีนคร นายเจตลียังร้องขอให้กองทัพจัดการรองรับกับศัตรูอย่างจริงจัง  ในที่ประชุม นายเจตลีพร้อมด้วยผู้ผู้บัญชาการกองทัพบก พลเอก วิปิน ราวัต ได้ทบทวนสถานการณ์ด้านความมั่นคงรอบด้านในรัฐ