ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะประกาศคำตัดสินคดี กุลภูษัณ ยาดัฟ บ่ายวันนี้

ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะประกาศคำตัดสินคดี กุลภูษัณ ยาดัฟ ในกรุงเฮก บ่ายวันนี้  แหล่งข่าวทางการเปิดเผยว่า ศาลฯจะประกาศคำตัดสิน ณ เวลา 15.30 น.

ศาลฯได้พิจารณาคำร้องเรียนของอินเดีย เมื่อวันจันทร์ และฝ่ายปากีสถานยังได้เสนอข้อโต้แย้งด้วยเช่นกัน

อินเดียได้เริ่มการดำเนินการฟ้องร้องปากีสถานในศาลฯ เมื่อวันจันทร์ที่แล้ว โดยกล่าวว่าการลงโทษประหารชีวิตเป็นฝ่าฝืนอย่างโทนโท่ต่ออนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยความสัมพันธ์ด้านกงสุล