-ภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดที่เรียกเก็บจากสารเคมี อลูมิเนียมฟอยล์จากจีน

อินเดียได้บังคับใช้มาตรการป้องกันการทุ่มตลาดโดยเรียกเก็บภาษีต่อสารเคมีในจีนที่ใช้ในอุตสาหกรรมยาและอลูมิเนียมฟอยล์เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศจากการนำเข้าสินค้าราคาถูก

ในขณะที่มีการเรียกเก็บภาษีอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสูงถึง 1.63 ดอลลาร์สหรัฐต่ออลูมิเนียมฟอยล์หนึ่งกิโลกรัม   ภาษีอากรสำหรับการนำเข้า  amoxicillin ที่ใช้ในเภสัชภัณฑ์จะอยู่ที่

8.71 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม

กระทรวงการคลังระบุว่าภาษีอากรต่อผลิตภัณฑ์ทั้งสองมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลาห้าปี ทีมสอบสวนของกระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการการต่อต้านการทุ่มตลาดและอากรที่เกี่ยวเนื่องDGAD ในการตรวจสอบโดยต่างหากได้ข้อสรุปว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกทุ่ทในตลาดในอินเดียและส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศ