สวีเดนแสดงความสนใจในการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ของอินเดีย

สวีเดนได้เแสดงความสนใจในการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ ประเทศนั้นได้เสนอแนะแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อใช้ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีในการส่งเสริมการแก้ปัญหาการขนส่งสาธารณะที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการจัดการกับขยะมูลฝอยในเ สมาร์ท ซิตี้ที่จะพัฒนาขึ้นมา

สารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการแห่งสหภาพยุโรปและการค้าของสวีเดน  แอน ลินเด ได้พบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาเมืองของอินเดีย นายเอ็ม เวงไกยะ ไนดู ในกรุงนิวเดลีเมื่อวันพฤหัสบดีและได้จัดการหารือโดยละเอียดเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือในการพัฒนาสมาร์ท ซิตี้

เธอกล่าวว่า โครงการ Smart City จะให้โอกาสพิเศษกับสวีเดนในการแปล เอกสารข้อสัญญา ซึ่งลงนามร่วมกับอินเดียในปี 2015 ให้เป็นการทำงานที่เป็นรูปธรรม บันทึกข้อตกลงเกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมการพัฒนาเมืองแบบยั่งยืน

รัฐมนตรีวแห่งสวีเดนกล่าวว่าประเทศของเธอเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการจัดการขยะ  การแก้ปัญหาการเคลื่อนย้ายในเมือง ระบบที่จอดรถอัจฉริย ะการกรองอากาศ ระบบข้อมูลเรียลไทม์ระบบคำสั่งและการควบคุมซึ่งเป็นส่วนสำคัญของแผนการสร้างสมาร์ท ซิตี้ในอินเดีย

นายไนดูกล่าวว่าโครงการสมาร์ทที่เลือกจะยินดีที่จะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีของสวีเดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการขนส่งสาธารณะและการจัดการขยะมูลฝอย เท่านแนะนำให้รัฐมนตรีวสวีเดนเพื่อให้คำแนะนำแก่ บริษัท ต่างๆในสวีเดนในการติดต่อกับเมืองต่างๆเพื่อร่วมในการดำเนินแผนการสร้างสมาร์ท ซิตี้ ในอินเดีย