-อิหร่าน: การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งที่ 12 จะมีขึ้นในวันนี้

ในอิหร่านการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งที่ 12 จะจัดขึ้นในวันนี้  มีผู้สมัครสี่คนลงแข่งขันในการเลือกตั้ง แต่การแข่งขันหลักหลักอยู่ระหว่างประธานาธิบดี ฮัซซัน รอฮานี และ นายเอบราฮิม ไรซี

การเลือกตั้งท้องถิ่นของสภาเมืองอิสลามและหมู่บ้านรวมทั้งการเลือกตั้งกลางสมัยให้แก่รัฐสภาสำหรับบางเขตเลือกตั้งจะจัดขึ้นพร้อมกัน  กระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ามีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อรับรองการเลือกตั้งอย่างสันติ