-อินเดียเป็นอิสระจากไข้หวัดนก H5N1 และ H5N8  

อินเดียเป็นอิสระจากไข้หวัดนก (H5N1 และ H5N8)แล้วได้มีการแจ้งไปยังองค์การอนามัยโลกเพื่อสุขภาพของสัตว์ (OIE) แล้ว

กระทรวงเกษตรกล่าวว่าได้มีการดำเนินการเฝ้าระวังทั่วประเทศและทั่วพื้นที่ของการระบาดตั้งแต่การเสร็จสิ้นการปฏิบัติการรวมทั้งการฆ่าสัตว์ที่ติดเชื้อ การฆ่าเชื้อโรคและการทำความสะอาดและการเฝ้าระวังในรัฐไม่พบหลักฐานการมีอยู่ของไวรัสไข้หวัดนก

ก่อนหน้านี้อินเดียรายงานการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในที่ต่างๆในนิวเดลีเมืองกวา ลิเออร์ในรัฐมัธยประเทศ เมืองราชปุระใน รัฐปันจาบ เมืองหิสารใน รัฐหริญานาเมืองเบลลารีในรัฐกรณาฏกะ เมืองอัลลาปูชาและ โกตาญัมใน รัฐ เกระล่าเมืองแอหมัดดาบัดในรัฐคุชราตดามันในสหอาณาเขตแห่ง ดามันและดิวและ โครธาและ อังคุลใน รัฐโอดิฌาในช่วงเดือนตุลาคม 2016 ถึงกุมภาพันธ์2017