อินเดียแสดงความวิตกเรื่องการทดลองขีปนาวุธโดยเกาหลีเหนือ

อินเดียแสดงความวิตกเรื่องการทดลองขีปนาวุธโดยเกาหลีเหนือ เมื่อเร็วๆนี้  โดยที่กระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าการดำเนินตามโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธต่อเนื่องของเกาหลีเหนือ และการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศนี้เป็นภัยคุกคามที่ใหญ่หลวงต่อสันติภาพ และเสถียรภาพระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความมั่นคงของอินเดียอีกด้วย  ในการนี้อินเดียร้องขอให้เกาหลีเหนืองดเว้นจากการกระทำเช่นดังกล่าวที่บ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพระหว่างประเทศ ไม่เพียงเท่านั้น ยังร้องขอให้ประชาคมระหว่างประเทศทำงานร่วมกันเพื่อเหนี่ยวรั้งบรรดาผู้ที่รับผิดชอบในการสนันสนุนโครงการดังกล่าว