สถานการณ์น้ำท่วมยังคงน่าวิตกในรัฐอัสสัม

ในรัฐอัสสัม   ความรุนแรงของน้ำท่วมในรัฐยังไม่ลดละ ด้วยแม่น้ำที่เอ่อล้นฝั่งได้ทำลายส่วนหนึ่งของทางหลวง หมายเลข 15 ณ พื้นที่ เคนเธลี อำเภอลักขิมปุร์เมื่อคืนที่แล้ว ส่งผลกระทบการคมนาคมทางถนน

ยานยนต์จำนวนมากติดค้าง ณ ทางหลวง  ชุดพร้อมช่วยเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติได้วางกำลังเพื่อการช่วยเหลือและกู้ภัยในอำเภอลักขิมปุร์ หมู่บ้านกว่า 200 หมู่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากน้ำท่วม

แม่น้ำสายต่างๆ รวมทั้งแม่น้ำพรหมบุตรและแม่น้ำ เชียภาราลีกำลังเอ่อล้นเหนือขีดอันตราย  การคมนาคมทางถนนหยุดชะงัก ณ สถานที่ต่างๆ เนื่องจากน้ำท่วมและการเซาะกร่อน   ประชาชนเกือบ 5 แสนคนใน 15 อำเภอได้รับผลกระทบ