พรรคฝ่ายค้านจะประชุมในกรุงนิวเดลีว้นนี้ เพื่อค้นคิดยุทธศาตร์สำหรับการเลือกตั้งองประธานาธิบดีที่กำลังจะมาถึง

พรรคฝ่ายค้านจะประชุมในกรุงนิวเดลีว้นนี้ เพื่อค้นคิดยุทธศาตร์สำหรับการเลือกตั้งรองประธานาธิบดีที่กำลังจะมาถึง     การประชุมจัดโดยประธานพรรคคองเกรส นางโสเนีย คานธี  นอกจากพรรคคองเกรส  พรรดอื่นๆ เช่นพรรครัษฎรียะ ชนตา ดาล พรรคตรีนามูลคองเกรส  พรรคฝ่ายซ้าย  พรรคดีเอมเค พรรคสมาช   วาทีและพรรคพหุชนสมาช คาดว่าจะเข้าร่วมการประชุม

กระบวนการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งรองประธานาธิบดี เริ่ม วันที่ 4 เดือนนี้และจะสิ้นสุดลงวันที่ 18 กรกฎาคม  จนกระทั่งเวลานี้รัฐบาลและฝ่ายค้านยังไม่ประกาศชื่อผู้สมัครสำหรับตำแหน่งรองประธานาธิบดั

วาระสมัยของรองประธานาธิบดีคนปัจจุบัน นายฮามิด อันสารี ซึ่งครองตำแหน่งนี้ติดต่อกันเป็นเวลาสองสมัย จะสิ้นสุดลง วันที่ 10 สิงหาคม