ยอดจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นที่ 44 ราย เนื่องด้วยอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับน้ำท่วมในรัฐอัสสัม

ยอดจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นที่ 44 ราย เนื่องด้วยอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับน้ำท่วมในรัฐอัสสัม จนกระทั่งเวลานี้ตามรายงานวันนี้มีผู้เสียชีวิต 5 คน เนื่องจากจมน้ำ  ประชาชากว่า 1 ล้าน 7 แสนคน จาก 24 อำเภอติดค้างอยู่บนดอนเนื่องด้วยน้ำท่วมขณะนี้  แม่น้ำพรหมบุตรเอ่อล้นขีดอันตรายต่อเนื่อง ณ สถานที่ 5 แห่ง

ประชาชน 2700 คนไดรับการอพยพ เมื่อวันพุธ ณ อำเภอ 7 อำเภอ โดยชุดพร้อมช่วยเหลือภัยพิบัติส่วนกลางและรัฐ และตำรวจภูธร   มุขมนตรีรัฐอัสสัม นาย สรรพานันท์ โสโนวาล รับรองการช่วเหลือประชาชนทุกถ้วนที่ได้รับผลกระทบ