-ศาลเขียวแห่งชาติขอให้รัฐบาลย้ายโรงงานฟอกหนังจากเมืองกานปุระไปยังสถานที่อื่น ที่เหมาะสมภายใน 6 สัปดาห์

ศาลเขียวแห่งชาติ (National Green Tribunal: NGT) เมื่อวันพฤหัสฯได้ออกคำสั่งจำนวนหนึ่งในความพยยยามเพื่อทำความสะอาดแม่น้ำ คงคาโดยประกาศว่า ให้ป็นเขตไม่มีการพัฒนา”พื้นที่๑๐๐เมตรห่างจากขอบพรมแดนระหว่างเมือง หริดวารในรัฐ Uttarakhandและ Unnaoในรัฐอุตตระประเทศ

ในการตัดสิน 544 หน้าของ ศาลเขียวแห่งชาติกล่าวว่าจะต้องไม่มีการทิ้งขยะใด ๆ ภายในระยะ 500 เมตรจากริมฝั่งแม่น้ำคงคา

คณะผู้พิพากษานำโดยประธาน ศาลเขียว ผู้พิพากษาSwatanter Kumar แถลงว่าจะมีการเรียกค่าชดเชยสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมเป็นเงิน50,000 รูปีกับทุกคนที่ทิ้งขยะในแม่น้ำ

หน่วยงานกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมได้สั่งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ รวมถึงการจัดตั้งโรงงานบำบัดน้ำเสียและทำความสะอาดท่อระบายน้ำให้แล้วเสร็จภายในสองปี

นอกจากนี้รัฐบาลรัฐอุตตระประเทศควรมีหน้าที่ในการเย้ายสถานที่ฟอกหนังภายในหกสัปดาห์จาก Jajmauในเมืองกานปุระไปยังสวนเครื่องหนังใน Unnaoหรือสถานที่อื่นใดที่เหมาะสม

ศาลเขียวยังได้กำกับอุตตระปรัเทศและอุตระขัณทเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมทางศาสนาใน ท่าต่างๆหรือสาขาของแม่น้ำ ศาล กล่าวว่าทุกหน่วยอุตสาหกรรมที่อยู่ใในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำของแม่น้ำ Ganga ควรถูกหยุดจากการสกัดน้ำใต้ดินตามอำเภอใจ