ประธานสภาผู้แทนราษฎรอินเดียเรียกประชุมพรรคการเมืองทั้งหมดก่อนหน้าสมัยประชุมภาคฤดูมรสุม วันที่ 16 กรกฎาคม

ก่อนหน้าสมัยประชุมภาคฤดูมรสุมของรัฐสภา นางสุมิตรา มหาชน ปรานสภาผู้แทนราษฎร เรียกประชุมพรรคการเองทั้งหมด วันอาทิตย์นี้

ในระหว่างการประชุม นางสุมิตรา จะขอความร่วมมือจากผู้นำของพรรคต่างๆ ในสภาผ้๔แทนฯ (โลกสภา) เพื่อรับรองการเปลี่ยนถ่ายธุรกิจที่ราบรื่นในสภาฯ

สมัยประชุมรัฐสภาภาคฤดูมรสุมจะเริ่ม ตั้งแต่วันจันทร์ และจะสิ้นสุดลง วันที่ 11 เดือนหน้า