การรองรับภัยคุกคามของการก่อการ้ายร่วมกันจะส่งผลให้ความสัมพันธ์ อินเดีย-สหรัฐฯมั่นคงยิ่งขึ้น

ความเป็นหุ้นส่วนของอินเดียกับสหรัฐฯจะกระชับแน่นยิ่งขึ้น หากทั้งสองประเทศรองรับภัยคุกคามของการก่อการร้ายนอกแบบร่วมกัน ตุลสี คับบาร์ด สมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ กล่าว

คับบาร์ด สมาชิกคนฮินดูคนแรก ในรัฐสภาสหรัฐฯ กล่าวว่า ความมั่นคง และการต่อต้านการก่อการร้าย เป็นขอบข่ายที่สำคัญของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอินเดียและสหรัฐฯ

การเชื่อมต่อทางทหาร และการซ้อมรบระหว่างทั้งสองประเทศมากกว่าประเทศหุ้นส่วนอื่นๆ ในย่านนี้ และกำลังเติบโตต่อเนื่อง