การเลือกตั้งประธานาธิบดีจะจัดขึ้ว้นนี้ ณ รัฐสภาและสภานิติบัญญัติของรัฐ ในเวลาพร้อมๆกัน

การเลือกตั้งประธานาธิบดีอินเดียจะจัดขึ้ว้นนี้ ณ รัฐสภาและสภานิติบัญญัติของรัฐ ในเวลาพร้อมๆกัน  ทั้งนี้จะเป็นการต่อสู้ตัวต่อตัวสำหรับตำแหน่งสูงสุดทางรัฐธรรมนูญ ระหว่าง นาย รามนาถ โกวินท์ ผู้สมัครกลุ่มพันธมิตร เอน ดี เอ กับ นางมีรา กุมาร ผู้สมัครของฝ่ายค้าน

การนับคะแนนจะจัดขึ้นวันพฤหัศบดี  สมัยของประธานาธิบดีคนปัจจุบัน นายประณาบ มุเขร์จีจะมหดลงวันที่ 24 เดือนนี้  ทางการได้เตรียมการพิเศษ ณ รัฐสภา และสภานิติบัญญัติของรัฐ เพื่อการเลือกตั้ง   ประธานาธิบดีจะเลือกโดยคณะผู้เลือกตั้งซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนฯ สาภาสูง สภานิติบัญญัติของรัฐ และสหอาณาเขตเดลี และ ปุดุเชอร์รี่

ผู้สมัครที่ได้คะแนนเสียงร้อยละกว่า 50 จะเข้าไปนั่งเก้าอี้ประธานาธิบดี  มีผู้มีสิทธิเลือกรวมทั้งหมด 4896 คน