นางสุษมา เสาวราชกล่าวว่า น่าจะเป็นไปได้ว่า คนอินเดียที่สูญหายอยู่ในเรือนจำ บาดูช อิรัก

รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ นาง สุษมา เสวราช และรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศ นาย เอม เจ อักบาร์ และ นาย วี เค สิงห์ เมื่อวันอาทิตย์ ได้พบญาติของคนอินเดีย 39 คน ที่สูญหายในอิรัก ตั้งแต่ ปี 2014   นางสุษมากล่าวว่า เป็นไปได้ว่าคนอินเดียที่สูญหายนั้นส่วนมากอยู่ในเรือน บาดูช ตรงที่การสู้รบกำลังดำเนินอยู่

การพบกันมีขึ้นภายหลังนายสิงห์ เดินทางไปอิรัก เพื่อได้มาซึ่งข่าวสารเรื่องคนอนเดียที่สูญหาย