สภาภาษีสินค้าและบริการจะประชุมในกรุงนิวเดลี และมีท่าทีจะประเมินผลการอนุวัตตามระบบภาษีใหม่นี้

สภาภาษีสินค้าและบริการจะประชุมในกรุงนิวเดลี และมีท่าทีจะประเมินผลการอนุวัตตามระบบภาษีใหม่นี้ ทั้งนี้จะเป็นประชุมครั้งแรกของสภาฯ ตั้งแต่การเริ่มใช้ภาษีสินค้าและบริการ วันที่ 1 กรกฎาคม