จ้าหน้าที่ฝ่ายป่าไม้ของอินเดียเป็นทหารของประเทศในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ที่สำคัญประธานาธิบดีกล่าว

กลุ่มเจ้าหน้าที่ป่าไม้ผู้อยู่ระหว่างการฝึกชาวอินเดียจำนวน 89คน (กลุ่มปี 2016) จากสถาบันวิจัยป่าแห่งชาติอินทิราคานธี เดห์ราดูนเข้าพบประธานาธิบดีอินเดีย นาย ราม นาถ โกวินท์ที่ RashtrapatiBhavanในวันพฤหัสบดี

ขณะกล่าวต่อเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ประธาน ธิบดีกล่าวว่าพวกเขาเลือกอาชีพที่มีเกียรติมาก ป่าไม้ได้รับสถานะที่พิเศษเสมอในวัฒนธรรม อารยธรรมของเราได้รับความแข็งแกร่งทางปัญญาและทางจิตวิญญาณจากป่า ป่าเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงแค่ทรัพยากรเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงมรดกทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของประเทศด้วย ความรับผิดชอบของการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมนี้อยู่ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยของป่าไม้ พวกเขามีความรับผิดชอบของการรักษาความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมรองรับความต้องการการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

ประธานาธิบดีกล่าวว่าในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาโลกได้ตื่นขึ้นต่อภัยคุกคามต่อการอยู่รอดของมนุษยชาติอย่างมากอันเนื่องมาจากการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมการลดลงของเนื้อที่ปกคลุมของป่าและภาวะโลกร้อนทั้งหมดที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อินเดียกลายเป็นผู้นำระดับโลกในการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ซับซ้อน นโยบายป่าไม้แห่งชาติของเรากำหนดไว้ว่า 33 เปอร์เซ็นต์ของมวลที่ดินควรอยู่ภายใต้การปกคลุมของป่า เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ต้องหาวิธีในการเสริมสร้างป่าธรรมชาติและอำนวยความสะดวกในการนำพื้นที่นอกป่าให้อยู่ใต้ต้นไม้ พวกเขาเป็นทหารของประเทศในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่สำคัญ ประธานาธิบดีขอให้พวกเขาทำหน้าที่อย่างเป็นธรรมโดยไม่ต้องกลัวด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและในลักษณะที่การกระทำของตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนทั่วไปโดยรวม

ประธานาธิบดีกล่าวว่าอินเดียเป็นประเทศที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเราได้ตั้งเป้าหมายไว้อย่างแข็งขัน เจ้าหน้าที่บริการด้านป่าไม้ต้องสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการด้านการอนุรักษ์และความต้องการในการพัฒนา