อินเดียลงนามในกติกาสัญญาเงินกู้ 329 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯกับธนาคารเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย  สำหรับโครงการถนนรัฐคุชราต  

 อินเดียลงนามในกติกาสัญญาเงินกู้ 329 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯกับธนาคารเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย  สำหรับโครงการถนนรัฐคุชราต

กระทรวงารคลังออกแถลงการณ์ว่าความตกลงดังกล่วลงนามโดยปลัดร่วมกระทรวงการคลัง นาย สเมียร์ กุมาร ขาเร และนาย ดี. เจ. ปานเดียนรองประธาน และกรรมการการลงทุน ธนาคารเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย

วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อปรับปรุงการเชื่อมโยงทางถนนในชนบท และการเข้าถึงหมู่บ้านกว่า 1000 หมู่ ในอำเภอทั้งหมด 33 อำเภอของรัฐ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชน 8 ล้านได้รบประโยชน์