การประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 15 ของกลุ่มประเทศโครงการห้าเหลี่ยมเศรษฐกิจ สิ้นสุดลง ในกรุงกาฎมาณฑู

การประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 15 ของกลุ่มประเทศโครงการห้าเหลี่ยมเศรษฐกิจ สิ้นสุดลง ในกรุงกาฎมาณฑู เมื่อวานนี้   ตามแถลงการณ์ร่วมที่ออกมาภายหลังการประชุม รัฐสมาชิกเห็นพ้องกันที่จะปรับเพิ่มความพยายามเชิงการประสานงาน เพื่อที่จะส่งผลให้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเป็นความจริง และได้ปฏิญาณที่จะทำให้กลุ่มดังกล่าวนี้ มั่นคง มีประสิทธิภาพ และได้ผลยิ่งๆขึ้น

นอกจากนี้ รัฐสมาชิกฯ ยังเน้นความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มความร่วมมือ ในด้านการค้าและการลงทุนเพื่อกระชับการสนธิระดับภูมิภาคในย่าอ่าวเบงกอลให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังตอกย้ำข้ออผูกพันของผู้นำต่อการต่อต้านการก่อการร้าย ซึ่งยังคงเป็นภัยคุกคามที่เห็นได้ชัดที่สุด ต่อสันติภาพ และเสถียรภาพ ของภูมิภาคนี้