คณะกรรมการพิเศษในรัฐสภาอินเดียกล่าวว่า ปากีสถานกำลังพยายามโดยอาศัยการให้เงินช่วยการก่อการร้าย เพื่อบ่อนทำลายหุบเขากัศมีร์

คณะกรรมการพิเศษในรัฐสภาอินเดียกล่าวว่า ปากีสถานกำลังพยายามโดยอาศัยการให้เงินช่วยการก่อการร้าย เพื่อบ่อนทำลายหุบเขากัศมีร์  ภายหลังจากการถือครองบางส่วนของกัศมีร์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

คณะกรรมการเพื่อกิจการต่างประเทศได้เสนองรายงานต่อรัฐสภาวานนี้ และตั้งข้อสังเกตว่า ปากีสถานกำลังพยายามสร้างภาพรวมผิดๆเกี่ยวกับรัฐชัมมู-กัศมีร์ ของอินเดีย โดยอาศัยการกล่าวหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในหุบเขากัศมีร์ โดยไม่มีพยานหลักฐานและมูลความจริง

คณะกรรมการนำโดย ดร. ชาชี  ฐารูร์ ออกความคิดเห็นที่รุนแรงว่า หากปากีสถานยังคงดื้อดึงต่อไป แล้วก็ถึงเวลาที่อินเดียจะต้องอ้างสิทธิเหนือกัศมีร์ที่ปากีฯถือครอง รวมพื้นที่กิลกิต-บอลตีสถาน