ดัชนีผลิตผลทางอุตสาหกรรมอินเดียหดตัวที่ร้อยละ 0.1 เมือเดือนมิถุนายน

ผลิผลทางอุตสาหกรรมของประเทศหดตัวที่ร้อยละ 0.1 เมื่อเดือนมิถุนายน ปีนี้ ส่วนใหญ่เนื่องจากการตกต่ำลงในผลิตผลภาคผลิตสินค้า และภาคสินค้าทุน

ผลิตผลโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งวัดตามค่าของดัชนีผลิตผลทางอุตสาหกรรม เติบโตที่ร้อยละ 8 เดือนมิถุนายน ปีที่แล้ว  ตามข้อมูลที่ออกโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติวันนี้   ภาคการผลิตสินค้าหดตัวที่ร้อยละ 0.4 เดือนมิถุนายน ปีนี้ แต่ผลิตผลเหมืองเพิ่มที่ร้อยละ 0.4 และ การผลิตไฟฟ้าเพิ่มที่ร้อยละ 2.1 ระหว่างเดือนเดียวกัน

ผลิตผลสินค้าทุนซึ่งเป็นเครื่องวัดการลงทุน หดตัวที่ร้อยละ 6.8 เดือนมิถุนายน  ผลิตผลสินค้าคงทน หดตัวที่ร้อยละ 2.1 ในเดือนเดียวกัน  แต่การผลิตสินค้าที่ไม่คงทน เพิ่มที่ร้อยละ 4.9