นางเสาราช รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่าอินเดียเป็นที่รู้จักสำหรับการพัฒนารอบด้าน

นางเสาราช รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่าอินเดียเป็นที่รู้จักสำหรับการพัฒนารอบด้าน และเป็นประเทศประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์    ระหว่างการกล่าวปราศรัยเนื่องในโอกาสครบ 70 ปี แห่งความเป็นเอกราช ณ สถานทูตอินเดียในกรุงกาฎมาณฑู นางเสาวราชกล่าวว่าตั้งแต่เป็นเอกราชมา นายกรัฐมนตรีทุกคน ช่วยเหลือเกื้อกูลในการพัฒนาประเทศ

นางเสาวราชกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีอินเดียต้องการว่าประเทศเพื่อนบ้านควรจะได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาของอินเดียด้วย และว่าเนปาลได้รับเอารูปแบบรัฐบาลตามระบอบประชาธิปไตย ในการนนี้อินเดียอวยพรให้เนปาลประความสำเร็จ