รายงานการสำรวจเศรษฐกิจเล่มที่ 2 ยอมรับว่าการบรรลุถึงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ร้อยละ 7.5 ในปีการเงินนี้ เป็นเรื่องลำบาก

รายงานการสำรวจเศรษฐกิจเล่มที่ 2 สำหรับปีการเงิน 2016-17 ได้เสนอต่อรัฐสภา วันศุกร์  รายงานดังกล่าวระบุว่าการบรรลุถึงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ร้อยละ 6.75-7.5 ตามที่ประเมินไว้ก่อนนี้นั้นจะเป็นการลำบาก เนื่องจากค่าเงินรูปีตกต่ำ การระงับเงินกู้สำหรับฟาร์ม และสิ่งท้าทายระหว่างการเปลี่ยนถ่าย จากการอนุวัตตามภาษีสินค้าและบริการ

อย่างไรก็ตาม รายงานให้ข้อสังเกตว่ามีความคิดเห็นในแง่ดีเกี่ยวกับการปฏิรูปด้านโครงสร้างในเศรษฐกิจอินเดียด้วยมีองค์ประกอบต่างๆ เช่น การเริ่มใช้ภาษ๊สินค้าและบริการ  ผลกระทบในเชิงก่อของการเลิกใช้ธนบัตรเก่า การปรับอัตราส่วนของเงินอุดหนุนการพลังงาน และการแก้ไขสิ่งท้าทายดุลชำระคู่แฝด