สมัยประชุมภาคฤดูมรสุมของรัฐสภาอินเดียสิ้นสุดลง และสภาทั้งสองแห่งรัฐสภาเลื่อนประชุมโดยไม่มีกำหนด

สภาทั้งสองแห่งรัฐสภาเลื่อนประชุมโดยไม่มีกำหนด ภายหลังการสิ้นสุดลงของสมัยประภาคฤดูมรสุมนางสุมิตรา มหาชน ประธานสภาผู้แทนราษฎร์ (โลกสภา) ระหว่างการเลือนประชุม ได้กล่าวว่าสมัยประชุมนี้มีการประชุม 19 ครั้ง รวมเวลา 71 ชั่วโมง และได้ผ่านงบประมาณเพิ่ม

ในระหว่างสมัยประชุมภาคฤดูมรสุมนี้ รัฐสภาได้เสนอร่างกฎหมาย 17 ฉบับ แต่เพียง 14 ฉบับเท่านั้นที่ผ่าน  นางสุมิตราฯ กล่าวว่า เวลาเกือบ 30 ชั่วโมงได้สูญเปล่า เนื่องจากการขัดขวาง แต่สภาประชุมพิเศษอีกกว่า 10 ชั่วโมง เพื่ออภิปรายเรืองที่มีความสำคัญั่วไป

นอกจากนี้ราชยสภายังเลื่อนประชุมโดยไม่มีกำหนด เมื่อวันศุกร์ ประธานสภาสูงคนใหม่ นาย เวงเกียะ นัยดู ได้เลื่อนประชุม ภายหลังการกล่าวสุนทรพจน์ขอบคุณ เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่