ประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี และนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีต่อประชาชาติเนื่องในเทศกาบ โอนัม

รองประธานาธิบดี นสย เอม. เวงเกียะ นัยดู และนายกรัฐมนตรี นเรนทร์ โมดี แสดงความยินดีต่อประชาชนเนื่องในเทศกาล โอนัม  ในสาร นายนัยดู กล่าวว่าเทศกาลโอนัมเป็นนิมิตหมายแห่งการเริ่มฤดูเก็บเกี่ยวในส่วนต่างๆของอินเดีย และสะท้อนให้เห็นบทบาทหลักของการเกษตรในสังคมอินเดีย  นายโมดีอวยพรว่าเทศกาลดังกล่าวนี้จะส่งผลให้สังคมอินเดียอุดมด้วยความสุข ความสามัคคีและ