สำนักงานสอบสวนแห่งชาติจับบุคคลสองในข้อหามีส่วนพัวพันในการปาก้อนอิฐก้อนหิน

สำนักงานสอบสวนแห่งชาติจับบุคคลสองในจำนวนี้เป็นตากล้อง นสพ.อิสระในข้อหามีส่วนพัวพันในการปาก้อนอิฐก้อนหินและเร่งระดมการสนับสนุนต่อต้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความมั่นคง ผ่านสื่อทางสังคม

สำนักงานสอบสวนแห่งชาติเปิดเผยว่าทั้งสองคนนี้พัวพันในการปาก้อนอิฐก้อนหิน นอกเหนือจากเร่งระดมคนหนุ่มในการปาก้อนอิฐก้อนหินใส่เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความมั่นคงระหว่างการทะหน้าที่ต่อต้านกลุ่มก่อความไม่สงบ