นายราชนาถ สิงห์ รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย จะเยือนรัฐชัมมู-กัศมีร์ เพื่อทบทวนสถานการณ์ด้านความมั่นคง และกล่าวว่าพร้อมที่จะพบใครคนใดคนหนึ่งที่ประสงค์จะช่วยแก้ไขความแตกต่างโดยอาศัยการเจรจา

 นายราชนาถ สิงห์ รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย จะเยือนรัฐชัมมู-กัศมีร์ วันนี้ เพื่อทบทวนสถานการณ์ด้านความมั่นคงในรัฐ จะเข้าพบผู้ว่าการรัฐนาย เอน เอน โวหรา และมุขมนตรี เมห์บูบา มุฟติ   นายสิงห์กล่าวว่าพร้อมที่จะพบใครคนใดคนหนึ่งที่ประสงค์จะช่วยแก้ไขความแตกต่างโดยอาศัยการเจรจา

นายสิงห์จะเดินทางไปยังเมืองศรีนคร อำเภออนันตนาค อำเภอชัมมู และอำเภอราโชรี เพื่อพบสมาชิกประชาสังคม ผู้นำพรรคการเมือง และสังคม ผู้นำธุรกิจ และอื่นๆอีก  นอกจากนี้ ยังจะปฏิสัมพันธ์กับตำรวจภูธรรัฐชัมมู-กัศมีร์  ตำรวจสำรองส่วนกลาง และตำรวจชายแดน ในรัฐ