นายราชนาถ สิงห์ กล่าวว่ารัฐบาลได้จัดสรรเงินเพื่อซื้อยานยนต์กันกระสุนปืนสำหรับตำรวจภูธรรัฐชัมมู-กัศมีร์

รัฐบาลได้จัดสรรเงินเพื่อซื้อยานยนต์กันกระสุนปืนสำหรับตำรวจภูธรรัฐชัมมู-กัศมีร์  นายราชนาถ สิงห์ รัฐมนตรีกระทรวงมหาหดไทยกล่าวเรื่องระหว่างการปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในอำเภออนันตนาค ทางตอนใต้ของกัศมีร์ เมื่อวันอาทิตย์ ในวันที่สองของการปฏิบัติราชการในรัฐนี้

นอกจากนี้ รัฐมนตรีกระทรวงมหาหดไทยยังกล่าวอีกว่ารัฐบาลกลางได้ลงความเห็นชอบในจัดสรรเงินเพื่อเปิดศูนย์รักษาผู้ที่บาดเจ็บเนื่องด้วยอุบัติเหตุต่างๆ สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ