คณะกรรมการงบประมาณพิเศษในสหรัฐฯ เสนอเงื่อนไขที่เข้มงวดสำหรับรัฐบาลทรัมพ์เพื่อความช่วยเหลือด้านการทหารและเศรษฐกิจแก่ปากีสถาน

 

คณะกรรมการงบประมาณพิเศษในวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เสนอเงื่อนไขที่เข้มงวดสำหรับรัฐบาลทรัมพ์เพื่อความช่วยเหลือด้านการทหารและเศรษฐกิจแก่ปากีสถาน  คณะกรรมการดังกล่าวร้องขอให้มีการประชุมเรื่องเกณฑ์มาตรฐานเพื่อการต่อสู้การก่อการร้าย

ระหว่าผ่านร่างกฎหมายว่าด้วงบประมาณพิเศษสำหรับกระทรวงการต่างประเทศ ปี 2018  คณะกรรมการงบประมาณพิเศษในวุฒิสภากล่าวว่าคงมีความวิตกเกี่ยวกับข้อผูกพันโดยปากีสถานต่อวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯในภาคพื้นนี้ รวมทั้งการต่อต้านการก่อการร้าย