ความร่วมมือระหว่างอินเดีย-เบลารุสกำลังก้าวหน้า

เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความสัมพันธ์ทวิภาคี อินเดียและเบราลุสได้ลงนามในกติกาสัญญามากถึง 10 ฉบับ เพื่อปรับขยายความร่วมมือในวงกว้าง แต่ประเด็นที่สำคัญของการเยือนอินเดียของประธานาธิบยดีเบลารุส นายเอล็กแซนเดอร์ ลูกาเชนโก ได้แก่การตัดสินใจที่จะสำรวจการพัฒนาและการผลิตร่วมในด้านการป้องกันประเทศ

ในห้วงเวลาที่อินเดียเริ่มโครงการ “ทำในอินเดีย” เป็นที่เข้าใจว่ามีขอบข่ายขยายกว้างสำหรับความร่วมมือกับเบลารุสโดยเฉพาะ เมื่อพิจารณาที่ความจริงว่าเบลารุสมีขีดความสามารถด้านการผลิตและด้านเทคโนโลยีที่ได้รับมรดกตกทอดจากสมัยโซเวียต  ระหว่างการเจรจาในวงกว้าง นายกรัฐมนตรี นเรนทร์ โมดี และประธานาธิบดีเบลารุส นายเอล็กแซนเดอร์ ลูกาเชนโก  ตกลงที่จะเจาะลึกการเพิ่มพูนการเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศ ด้วยมีขอบข่ายหลากหลายเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน

ถึงนายโมดีจะเรียกการเจรจาว่าเป็นการเจรจาในวงกว้างและมองไปข้างหน้า แต่ประธานาธิบดีเบลารุส นายเอล็กแซนเดอร์ ลูกาเชนโก ประกาศว่าทั้งสองประเทศ ยืนอยู่ที่ขอบประตูของ “ระยะใหม่” แห่งความร่วมมือ  ท่านต้องการให้อินเดีย “เป็นเสาที่ทรงอำนาจ” ในโลกหลากขั้ว  อดีตประธานาธิบดีอินเดีย นายประณาบ มุเขร์จี ได้เยือนเบลารุส พฤษภาคม 2015  ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างอินเดียและเบราลุสมีความอบอุ่นและฉันทไมตรีมาแต่ดั้งเดิม  อินเดียเป็นประเทศแรกที่ให้การรับรองเบลารุส เป็นประเทศเอกราช ในปี 1991 ภายหลังจากแยกตัวจากสหภาพโซเวียต  ความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นทางการได้สถาปนา และสถานทูตอินเดียได้เปิดในกรุงมิงก์ ในปี 1992 ส่วนเบลารุสเปิดสถานทูตในนิวเดลี ปี 1998

การเยือนอินเดียของประธานาธิบดีเบลารุส มีความสำคัญด้วยมีขึ้นในห้วงเวลาที่ทั้งสองประเทศกำลังฉลอง 25 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต

กติกาสัญญาที่ลงนามจะส่งผลให้เพิ่มพูนความร่วมมือทวิภาคีในด้านหลากหลาย รวมทั้งน้ำมันและแก๊ซ การเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษา และการกีฬา  ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะส่งเสริมการพัฒนาและการผลิตร่วมในภาคการป้องกันประเทศ

ระหว่างการเชิญนักลงทุนจากอินเดียไปลงทุนในเบลารุส นายลูเชนโกสัญญาที่จะให้ความสะดวกในการทำธุรกิจ  อินเดียลงนามกับเบลารุส ภายใต้การริเริ่มด้านเศรษฐกิจพหุภาคี เช่น สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย และระเบียงการขนส่ง เหนือ ใต้ ระหว่างประเทศ  อินเดียมีการเจรจาต่อเนื่องกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย เพื่อความตกลงการค้าเสรี  ปริมาณการค้าระหว่างอินเดีย-เบลารุส ปี 2016 อยู่ที่ 402 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยประมาณ

ระหว่างความพยายามที่จะให้การขับเคลื่อนใหม่ต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ   นายกรัฐมนตรีอินเดียได้เน้นอย่างถูกต้องว่าบริษัทจากทั้งสองประเทศ ได้วิวัฒน์จากกรอบ ผู้ซื้อ-ผู้ขาย เป็นการเชื่อมต่อที่สนิทแน่น

ด้านการเมือง ผู้นำทั้งสองตกลงที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดใน “เรื่องผลประโยชน์ระหว่างกัน” ในเวทีระหว่างประเทศ  ทั้งนี้มีความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างอินเดียและเบราลุส ในเรื่องระหว่างประเทศ พหุภาคี และระดับภูมิภาค   เบลารุสให้การสนับสนุนความเป็นสมาชิกไม่ถาวรประจำคณะมนตรีความมั่คง สหประชาติ สำหรับ ปี 2011-12 และสนับสนุนอินเดียเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศจัดจำหน่ายนิวเคลียร์   ส่วนอินเดียสนับสนุนเบลารุสเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด และสภาระหว่างประเทศและพหุภาคีอื่นๆ เช่นสหภาพระหว่างรัฐสภา เป็นต้น

เบลารุสแสดงความขอบคุณอินเดียที่สนับสนุนข้อมติต่างๆในกรุงเจนีวา และนครนิวยอร์ก ที่มุ่งเล่นงานเบลารุส ในเรื่องสิทธิมนุษยชน และการห้ามเสรีภาพในการแสดงออก   เบลารุสรับรองอินเดียว่าเป็นมหาอำนาจใหม่ในโลก และต้องการการพัฒนา “ความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์” กับอินเดีย   การเยือนอินเดียของประธานาธิบดีเบลารุส เป็นเครื่องบ่งชี้การดังกล่าวนี้