นางสุษมา สวราชกล่าวว่าบาดหลวงทอมเดินทางถึงกรุงวาติกัน คืนที่แล้ว

 

บาดหลาวงทอม อูรุนนาลิล ซึ่งได้รับการช่วยชีวิตจากผู้ก่อการร้ายในเยเมน วานนี้ ได้เดินทางถึงกรุงวาติกัน คืนที่แล้ว รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนางสุษมา สวราช กล่าวเรื่องดังกล่าวนนี้ในทวีท

บาดหลาวงทอมมีภูมิลำเนาอยู่ในรัฐเกรัลภาคใต้อินเดีย ถูกลักพาตัวโดยกลุ่มก่อการร้าย อิสลามิก สเตต เมื่อมีนาคม ปีที่แล้ว ในระหว่างการโจมตีบ้านคนชรา ของคณะสอนศาสนาแคธอลิก ของแม่ชี เทเรซา ในเมืองเอเดน