นางฮาลิมาห์ ยาคอบ จะทำสัตย์ปฏิญาณเข้ารับหน้าที่เป็นประธานาธิบดีสิงคโปร์ วันนี้

สิงคโปร์ จะมีประธานาธิบดีคนใหม่วันนี้   นางฮาลิมาห์ ยาคอบ จะทำสัตย์ปฏิญาณเข้ารับหน้าที่เป็นประธานาธิบดีสตรีคนแรกของประเทศ และเป็นครั้งในรอบห้าทศวรรษที่ประธานาธิบดีมาจากกลุ่มชนชาติพันธุ์มาเล

เมื่อวันจันทร์ นางยาคอบได้รับการรับรอโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานาธิบดี ว่าเป็นผู้สมัครที่เหมาะสมเพียงคนเดียว และในเมื่อยาคอบไม่มีคู่แข่ง ดังนั้นจึงไม่มีการเลือกตั้ง