นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายชินโซะ อาเบะ จะเดิอนทางถึงเมืองอาห์เมดาบาดวันนี้ เพื่อร่วมการประชุมสุดยอดประจำปี ระหว่างอินเดีย-ญี่ปุ่น

 

นายกรัฐมนจรี นเรนทร์ โมดีจะต้อนรับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายชินโซะ อาเบะ ณ เมืองอาห์เมดาบาด รัฐคุชราต วันนี้ นายอาเบะมาเยือนอินเดียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดประจำปี ครั้งที่ 12 ระหว่างอินเดีย-ญี่ปุ่น  ทั้งนี้จะป็นการพบกันครั้งที่สี่ระหว่าง นายโมดี และนายอาเบะ

ผู้นำทั้งสองจะทบทวนความคืบหน้าเมื่อเร็วๆนี้ในความร่วมมือหลากหลายระหว่างอินเดีย-ญี่ปุ่น   ภายใต้กรอบแห่ง “ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พิเศษและทั่วโลก” และจะกำหนดทิศทางในอนาคต  นอกจากนี้ ผู้นำทั้งสองยังจะเข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสแห่งการเริ่มโครงการรถไฟความเร็วสูงครั้งแรกของอินเดียซึ่งเชื่อมโยงระหว่าง เมืองอาห์เมดาบาดและนครมุมไบ