นายกรัฐมนตรีร้องขอให้รัฐมนตรีช่วยกันทำให้อินเดียสะอาด

นายกรัฐมนตรี นายนเรนทร์ โมดีร้องขอให้สภารัฐมนตรีช่วยกันทำให้อินเดียสะอาด และทำให้แน่ว่า “Swachhta hi Seva” สองสัปดาห์ซึ่งจะเริ่มวันที่ 15 กันยายน ทั่วประเทศ จะประสบความสำเร็จอย่างใหญ่หลวง

การทำความสะอาดในเวลาสองสัปดาห์ เนื่องในการครบรอบครั้งที่สามของ “ภารกิจทำให้อินเดียสะอาด” กำลังฉลองในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน-2 ตุลาคม  เพื่อทำให้สุขาภิบาลเป็นภารกิจของทุกคนถ้วนหน้า