สถานทูตอินเดียในกรุงกาฎมาณฑูจัดค่ายกงสุล

สถานทูตอินเดียในกรุงกาฎมาณฑูจัดค่ายกงสุล ในพื้นที่ ไภราวาห์ บุตวาล และ ภารัตปุระ ตั้งแต่ วันที่ 7-10 กันยายน  ในระยะเวลาดังกล่าว คนสัญชาติอินเดียกว่า 600 คนที่อยู่อาศัยในเมืองดังกล่าวและพื้นที่ข้างเคียงมีโอกาสจดทะเบียน  สารนิเทศและการแนะนำในเรื่องบริการกงสุลอื่นๆยังจัดขึ้นในค่ายด้วเช่นกัน

ค่ายดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับสภาหอการค้าไภราวาห์  สภาหอการค้าบุตวาล และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ภารัตปุระ