คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ แสดงความวิตกกังวลเรื่องความรุนแรงในรัฐราขิน พม่า

คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ แสดงความวิตกกังวลเรื่องความรุนแรงในรัฐราขิน พม่า   ตามแถลงการณ์ คณะมนตรีความมั่นคงฯกอร์ปด้วยสมาชิก 15 ประเทศ แสดงความวิตกกังวลเรื่องรายงานเกี่ยวกับความรุนแรงเกินไป ระหว่างการปฏิบัติการรักษาความมั่นคง และร้องขอให้ดำเนินมาตรการรีบด่วนเพื่อละเลิกความรุนแรงในรัฐราขิน

คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ ร้องขอให้ยับยั้งสถานการณ์มิให้บานปลาย ฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยใหม่ และรับรองการพิทักษ์พลเรือน

นายแอนโทนิโอ กูเทอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติขอให้พม่ายับยั้งการรณรงค์ทางทหาร เพื่อต่อต้านโรหิงเกีย และขอให้ทางการพม่ายุติความรุนแรง และยึดมั่นในหลักนิติธรรม