นายกรัฐมนตรี นเรนทร์ โมดี และนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ชินโซะ อาเบะจะ วางศิลาฤกษ์โครงการรถไฟที่มีความเร็วสูง วันนี้

นายกรัฐมนตรี นเรนทร์ โมดี และนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ชินโซะ อาเบะจะ วางศิลาฤกษ์โครงการรถไฟที่มีความเร็วสูง ระหว่างเมืองอาห์เมดาบาด และนครมุมไบ วันนี้

รถไฟจะครอบคลุมระยะทางไกล 500 กม. ในระยะเวลาประมาณ 2 ชั่งโมง โครงการคาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในปี 2020   ญี่ปุ่นให้เงินกู้ดอกเบี้ยผ่อนผันสำหรับโครงการนี้

นอกจากนี้ผู้นำทั้งสองยังจะมีการประชุมสุดยอกประจำปี อินเดีย-ญี่ปุ่น ณ เมืองคานธีนคร วันนี้ หลังจากนั้นจะลงนามในความตกลง 15 ฉบับ เพื่อการลงทุน ในรัฐคุชราต