นายธเมนทร์ ประธาน กล่าวว่า สภาภาษีสินค้าและบริการจะพิจารณานำเอาผลิตภัณฑ์น้ำมันปิโตรเลียมมาอยู่ภายใต้ภาษีสินค้าและบริการ

นายธเมนทร์ ประธาน รัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันปิโตรเลียม กล่าวว่า สภาภาษีสินค้าและบริการจะพิจารณานำเอาผลิตภัณฑ์น้ำมันปิโตรเลียมมาอยู่ภายใต้ขอบข่ายของภาษีสินค้าและบริการ

ระหว่างการเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับหัวหน้าบริษัทน้ำมันของรัฐ นายประธานกล่าวว่า ร้อยละ 42 ของการจัดเก็บภาษีอากร ถูกโอนถ่ายไปให้รัฐบาลประจำรัฐ เพื่อโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน และสวัสดิการ และรัฐบาลประจำรัฐต่างๆยังได้เพิ่มภาษีมูลเพิ่มอย่างมากมาย