สหภาพยุโรป    ประกาศให้ความช่วยเหลือเพิ่มที่ 3 ล้านยูโร     เพื่อแก้ไขวิกฤตโรหิงเกียในบังกลาเทศและพม่า

สหภาพยุโรป    ระกาศให้ความช่วยเหลือเพิ่มที่ 3 ล้านยูโร   เพื่อแก้ไขวิกฤตโรหิงเกียในบังกลาเทศและพม่า

ระหว่างออกแถลงการณ์  นายคริสทอส สไตเลียนนิดส์ ข้าหลวงฝ่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสหภาพยุโรป กล่าวว่าสหภาพยุโรปได้ประกาศให้เงินช่วยก่อนนี้ที่ 12 ล้านยูโร ตอนที่คริสทอสเยือนรัฐราขิน พม่า

ด้วยเหตุที่ผู้ลี้ภัยโรหิงเกียจำนวนมากทะลักเข้าบังกลาเทศต่อเนื่อง  เงินช่วยเหลือเพิ่มจำนวนนี้จะใช้เพื่อจัดสรรที่อยู่อาศัยฉุกเฉิน อาหาร น้ำดื่ม และยา แก่โรหิงเกีย