อินเดียยื่นเสนอคำคู่ความเป็นลายลักษณ์อักษรต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ในคดี กุลภูษัณ ยาดัฟ

อินเดียยื่นเสนอคำคู่ความเป็นลายลักษณ์อักษรต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ในคดี กุลภูษัณ ยาดัฟ ที่เกียวพันกับการฝ่าฝืนอนุสัญญาเจนีว่าว่าด้วยความสัมพันธ์ด้านกงสุล โดยปากีสถาน

กระทรวงการต่างประเทศกล่าวเรื่องนี้ ระหว่างการเสนอหลักฐานต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2017