นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการเปิดงานฉลองครบรอบวันเกิดของนานาจี  เทศมุข ในกรุงนิวเดลึ วันนี้

นายนเรนทร์ โมดี นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการเปิดงานฉลองครบรอบวันเกิดของนานาจี  เทศมุข ในกรุงนิวเดลึ วันนี้ และเริ่มโครงการการพัฒนาชนบทและท้องถิ่น และจะออกดวงตราไปรษณีย์เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสนี้ ท่านจะเริ่มเวบไซท์เพื่อประสานงานและติดตามงานด้านการพัฒนาฬนระดับอำเภอและยังจะเริ่ม คราม สัมวัท แอป ที่จะนำข่าวสารเกี่ยวกับความคืบหน้าของงารพัฒนาชนบท