การจัดเก็บภาษีรายได้ทางตรงในครึ่งปีแรกของปีการเงินปัจจุบันเพิ่มที่ ร้อยละ 15.8

 

การจัดเก็บภาษีรายได้ทางตรงในครึ่งปีแรกของปีการเงินปัจจุบันแสดงการเพิ่มที่ ร้อยละ 15.8  กระทรวงการคลังเปิดเผยว่าสถิติชั่วคราวของการจัดเก็บภาษีรายได้ทางตรง จนถึงกันยายน 2017 แสดงว่าการจัดเก็บสุทธิอยู่ที่ 3 แสน 6 หมื่น 6 พัน ล้านรูปี สูงกว่าระยะเวลาเดียวกับของปีที่แล้ว  การจัดเก็บภาษีรายได้ทางตรงสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 39.4 ของการประเมินภาษีรายได้ทางตรงสำหรับปีการเงิน 2017-18